Over dit project

PIGAS: iedereen gelijk aan de start

PIGAS deelt ervaringen en tips om kleinschalige cohousinginitiatieven voor mensen met een verhoogde kwetsbaarheid mee te nemen in de strijd tegen een pandemie. Vanuit het oogpunt van de samenwoner, de professionele -, de mantelzorger, en de leidinggevende. Voor meer balans tussen gezondheid en welzijn. Iedereen gelijk aan de start.

Koning Boudewijn Stichting (KBS)

Met de KBS-projectoproep ‘Preventie en controle van infecties in residentiële zorginstellingen’ zag Kwaito haar kans schoon om ook de stemmen die zichzelf minder goed uitdrukken toch te laten horen, om ook kleinschalige (residentiële) cohousinginitiatieven mee te nemen in het discours van de pandemie. De Koning Boudewijnstichting plaveide de weg voor PIGAS.

Bezoek website
koning boudewijn stichting

Open oproep

Startend met ervaringen en tips vanuit de zorg voor mensen een beperking legt PIGAS verbinding naar alle cohousingprojecten voor kwetsbare mensen, over sectoren heen, op initiatief van ouders, vrijwilligers of organisaties. Ben jij bewoner, mantelzorger, professionele zorgverlener, of leidinggevende van een cohousingproject? Deel uw ervaringen en tips over omgaan met een pandemie en doe mee met PIGAS.

Doe mee
Doe Mee

Over Kwaito

Als coöperatie bundelt Kwaito kennis en praktijkervaring van 11 sociale ondernemers. Door verbindend te ondernemen gaat Kwaito voor inclusieve buurtgerichte businessontwikkeling binnen een stimulerend regelgevend kader. Voor de kwetsbare stem in al zijn levensdomeinen.

Bezoek website
Doe Mee

Wil je ook een bijdrage schrijven voor Pigas?

Doe mee