Info

Protocol bij vastelling MRSA

Beleid multiresistente micro-organismen: Protocol bij vaststelling MRSA bij Oostrem vzw

Wat te doen bij vaststelling van de zogenaamde ziekenhuisbacterie?

Read More

Fases Pandemie

Fases pandemie

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO hanteert zes 'pandemische fases' om de verspreiding van ziektes (als de Mexicaanse griep) te classificeren.

Read More

BCM plan

Wat is een BCM plan?

Een BCM (Business continuity management)-plan lijst maatregelen op bij een eventuele besmetting binnen de voorziening, bij gebruikers of personeel. Alsook maatregelen bij groot absenteïsme van personeel indien het werkelijk tot een grootschalige epidemie zou komen.

Read More

Ter beschikking stellen van personeel

Beschikbare werknemers inzetten in organisaties met personeelstekort.

Hoe breng je deze terbeschikkingstelling arbeidsrechtelijk in orde? Hier vind je de nodige informatie. (Bron: Vlaams Welzijnsverbond)

Read More

covid en mensenrechten

Impact van Corona op pmh en hun naasten

Unia lanceerde een online bevraging om de ervaringen van personen met een handicap en hun
familieleden, die met hen in quarantaine zitten of van hen gescheiden leven, te verzamelen. Hier lees je de bevindingen.

Read More

Instructiekaarten

Instructiekaarten Groep Ubuntu vzw

Een voorbeeld van instructies over voorzorgsmaatregelen en gebruik beschermingmateriaal bij Covid 19 van de Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk

Read More

Hygiënekaarten voor zorg en gezondheid

Hygiënekaarten voor zorg en gezondheid

Agentschap Zorg en gezondheid geeft adviezen om kiemoverdracht via handen, speekseldruppels of omgeving te voorkomen.

Read More

dagbesteding @ home

Dagbesteding @ home – Vesta vzw

Deze bundel inspireert en geeft ideetjes voor een zinvolle daginvulling thuis.

Read More

ergonomie in huis

Ergonomie in huis

VerV – beroepsvereniging voor ergonomie - geeft tips voor telewerker voor ergonomie thuis.

Read More

veilig aan het werk

Veilig aan het werk

Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

Read More

maatschappelijke exit strategie

Voor een ontkamping van onze maatschappij

Naar kleinschalige, diversiteitsgevoelige zorginfrastructuren voor vluchtelingen, gevangenen en zorgbehoevende ouderen.

Read More

Doe Mee

Wil je ook een bijdrage schrijven voor Pigas?

Doe mee