BCM plan

Wat is een BCM plan?

Een BCM (Business continuity management)-plan lijst maatregelen op bij een eventuele besmetting binnen de voorziening, bij gebruikers of personeel. Alsook maatregelen bij groot absenteïsme van personeel indien het werkelijk tot een grootschalige epidemie zou komen.

Download pdf