Fases Pandemie

Fases pandemie

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO hanteert zes 'pandemische fases' om de verspreiding van ziektes (als de Mexicaanse griep) te classificeren.

Download pdf