Instructiekaarten

Instructiekaarten Groep Ubuntu vzw

Een voorbeeld van instructies over voorzorgsmaatregelen en gebruik beschermingmateriaal bij Covid 19 van de Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk

Download pdf