Co-housing

De regels die de overheid uitvaardigt, gaan dikwijls uit van een traditioneel kerngezin als samenwonende bubbel. En de zorg wordt nog veel georganiseerd in grootschalige collectieve voorzieningen aan de rand van de samenleving. Maar hoe ga je als kleinschalig co-housingproject voor mensen met een verhoogde kwetsbaarheid om met een pandemie en bijhorende regels? Wat is cohousing?

Lees meer

Pandemie

Een gezondheidscrisis maakt pijnlijk duidelijk dat de complexiteit van onze samenleving, de overbevolking, en de toenemende verwevenheid van alle soorten op onze planeet, ons bijzonder kwetsbaar maakt. Het is zeer denkbaar dat meer pandemieën zullen volgen. Wat moet je weten over een pandemie?

Lees meer
Pandemie

Bijdragen

Wat is cohousen nu concreet? Maak kennis met ‘De Binnenwereld’ van vzw De Vierklaver

De Vierklaver vzw is de zorgverstrekker in ‘De Binnenwereld’, een cohousing met 7 wooneenheden voor bijzondere mensen, in het hart van Adegem.

Aangepaste en coherente regelgeving noodzakelijk voor netwerk

Wanneer de regelgeving voor vb enerzijds ouders en anderzijds kinderen van bewoners verschilt is dat voor het netwerk heel verwarrend. Dat moet anders.

Samenwonen maar individueel perspectief

Samen wonen maar individueel perspectief

Samenwonen doe je niet per se vanuit dezelfde noden of behoeftes als je medebewoners. Elke bewoner heeft immers individuele, unieke noden. In die zin is afwijken van de regels soms toegestaan en aangewezen. Maak ruimte en tijd voor maatwerk!

Vergeet de thuisblijvers niet

Sommige bewoners die doorgaans verblijven in hun woonhuis, kunnen er eventueel voor kiezen om tijdens een ‘lockdown’-situatie niet in hun leefgroep te blijven maar (tijdelijk) terug naar de thuissituatie (meestal ouderlijke woning) te gaan. Hoewel ze dan niet meer fysiek aanwezig zijn in het woonhuis, is het van belang hen blijvend te betrekken bij alles wat je doet.

Wat is een getrapt systeem?

Gezien de bedenkingen bij cohorte lijkt een getrapt systeem beter. Een getrapt systeem veronderstelt maatwerk maar staat dan ook in verhouding tot ...

Hoe je bewoners zo betrokken mogelijk houden?

Welke maatregelen je in je woonhuis ook toepast, het betrekken van je bewoners is de gouden regel. Maar hoe dan, en waarmee hou je rekening? Een aantal tips.

Over ons

PIGAS wil informeren over het aanpakken van een pandemie in cohousingprojecten voor mensen met een verhoogde kwetsbaarheid. Vanuit verbinding over alle sectoren en doelgroepen heen roept Pigas op tot het delen van ervaringen, tips en input voor het schrijven van nieuwe bijdragen.

Lees meer
Doe Mee

Wil je ook een bijdrage schrijven voor Pigas?

Doe mee