Vergeet de thuisblijvers niet

Sommige bewoners die doorgaans verblijven in hun woonhuis, kunnen er eventueel voor kiezen om tijdens een ‘lockdown’-situatie niet in hun leefgroep te blijven maar (tijdelijk) terug naar de thuissituatie (meestal ouderlijke woning) te gaan. Hoewel ze dan niet meer fysiek aanwezig zijn in het woonhuis, is het van belang hen blijvend te betrekken bij alles wat je doet.

Een aantal tips

 • Spreek af (intern in de organisatie) wie vinger aan de pols houdt bij de thuisblijvers (met de bewoners en hun familie) en volgens welke regelmaat. Het hoeft immers niet persé de woonbegeleider te zijn.
 • Onderhoud met hen ook communicatie omtrent de regels met thuissituatie (bewoner en netwerk) (cfr. infra) Maak vb een FAQ die o.a. rekening houdt met 
 1. blijvend contact met de bekende begeleider/medewerker; 
 2. individuele vragen; 
 3. beschikbaarheid als organisatie naar de bewoner
 • Communiceer zelf op maat over de stand van zaken in het huis. Spreek dus af welke info je bewoner wenst te krijgen (vb. Xat te doen, als iemand anders besmet is?)
 • Laat weten aan je cohousers thuis op welke manier zij contact kunnen nemen met medebewoners en medewerkers.
 • Hou er rekening mee dat een bewoner ook plots kan terugkeren, welke procedure wordt dan gevolgd? Werk een duidelijke werkwijze uit hoe een terugkeer verloopt.
 • Registreer alle contacten met cliënten en/of hun netwerk 
 • Ondersteuning op afstand: mobiele begeleiding, ideeën voor dagbesteding, ‘challenges’, 

materiaal meegeven naar huis (vb. werkdoos) …

 • Quote Inge Vesta “De challenges en gemeenschappelijke activiteiten via de activiteitenbundels zorgen voor verbinding tussen de cliënten die niet en anderen die wel in huis verblijven. Filmpjes werden uitgewisseld met elkaar, videogesprekken, samen activiteiten doen en tegelijkertijd videobellen. De activiteitenbundels zijn voor elk wat wils en kunnen aangepast worden aan de cliënt. Gekozen voor activiteiten waar zo weinig mogelijk extra materiaal voor nodig was om dit zo laagdrempelig mogelijk te houden”
 • Zoek mee naar extra ondersteuning in de thuissituatie (vb. Kiné, thuisverpleging…)

Auteur

Inge Willem

ortho-agoge Vesta vzw
Inge.Willem@vestavzw.be