Tips voor uitwerken kader telewerk

Zij die (tijdelijk) zonder job dreigen te vallen, moeten kunnen rekenen op een duidelijk tewerkstellingskader. Aangezien de overheid tijdens een pandemie vaak telewerk oplegt om ontmoetingen tussen mensen zoveel mogelijk te beperken, stel je best een kader voor thuiswerk op.

Een aantal tips

 • Let op voor de terminologische verwarring tussen thuiswerk en telewerk. Het is belangrijk de termen juist te gebruiken en begrijpen, want dit heeft implicaties naar compensatiemaatregelen.
 • Voor welke functies kan thuiswerk? Houd hierbij niet enkel rekening met hetgeen technisch mogelijk is, maar ook met de contactfunctie van bepaalde beroepen. Indien je medewerkers fysiek aanwezig moeten zijn, moeten ze immers gemakkelijk oa. de sociale dienst, orthoagogen en de personeelsdienst kunnen bereiken. Minimale fysieke aanwezigheid van deze diensten is belangrijk.
 • Welke minimale aanwezigheid is vereist?
 • Hoe organiseer je overleg met de telewerkers?
  • Hebben de werknemers het nodige materiaal? (Laptop, telefoon,…)
  • Zijn de nodige tools voorhanden? Bewaken deze tools voldoende de privacy (bvb. Bij videogesprekken)?
  • Zet in op training en opleiding van uw personeel omtrent gebruik communicatieplatform en -middelen (cfr infra).
  • Maak afspraken mbt gebruik welk communicatiemiddel (vb. voorkeur telefoneren via skype of teams?)
  • Maak afspraken rond het ev. gebruik van persoonlijk materiaal, en omtrent de ev. vergoeding van kosten hierin
  • Wat met eisen naar ergonomie? We denken hierbij aan laptopverhoger, extern toetsenbord, goede bureaustoel… Kan je die inwilligen? Geef in elk geval tips voor ergonomisch inrichten van het thuisbureau.

Een aantal kaders

Hier (link naar kaders) kan je een aantal kaders terugvinden bij wijze van voorbeeld. (cfr. bijlages tim en kathy bekeken met HR nog nader de specificaties rond tijdelijke technische werkloosheid (getrapt systeem)– stuurden regelgeving nog naar stuurgroep

Auteur

Sofie Stoop

Sofie Stoop

coördinator Kwaito, projectcoördinator Pigas
info@pigas.be