Bijdrages

Wat is cohousen nu concreet? Maak kennis met ‘De Binnenwereld’ van vzw De Vierklaver

De Vierklaver vzw is de zorgverstrekker in ‘De Binnenwereld’, een cohousing met 7 wooneenheden voor bijzondere mensen, in het hart van Adegem.

Cohousen: wat is dat

Cohousen: wat is dat?

Cohousen of samenwonen kan verschillende vormen aannemen. Pigas mikt op cohousing van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid die in hun omgeving en/of bij professionele zorgverleners ondersteuning vinden voor het (samen)wonen.

Kleinschaligheid als in op maat werken

Kleinschaligheid als in op maat werken

De huidige crisis legt de zwakte van de organisatie van de huidige zorg bloot. Nog dikwijls wordt ze georganiseerd in collectieve grootschalige voorzieningen: voor ouderen in WZC, voor mensen met een beperking in ‘instellingen’, voor kwetsbare jongeren in ‘internaten’. Een andere organisatie van de zorg dringt zich op, een nieuwe taal evenzeer.

Woonprojecten van de toekomst

Sommige toekomstige woonmodellen lopen voor op regelgeving en andere kaders: ze verbinden betaalbaar wonen, verschillende initiatiefnemers en zeer diverse woonvormen. Enkel door een flexibel kader te creëren geven we mensen in deze woonmodellen kansen. Daar draait het toch om?