Aandachtspunten in het interne beslissingsproces

Voor jouw organisatie zijn de lokale verbindingen, jouw contacten met de eerstelijnszones, wellicht het meest doorslaggevend in het externe beslissingsproces van je werking. Maar hoe zit het met het intern beslissingsproces? Welke diensten betrek je intern best nog bij vanuit het crisisteam en hoe?

Investeer in voortdurende opleiding van je mensen

Een pandemie veroorzaakt heel wat dynamiek in je personeelsbezetting. Aangezien het ‘alle hens aan dek’ is in zo’n periode dreigt niet zelden een personeelstekort. Mensen geraken overwerkt, vallen uit wegens stress, burn-out, angst, … Schaarste op de arbeidsmarkt van zorgprofielen in combinatie met de veeleisendheid van de aard van de job maakt dat je als organisatie vaak geen al te hoge eisen kan stellen bij nieuwe aanwervingen. Omdat er dikwijls op zo’n moment geen middelen zijn voor nieuwe aanwervingen, zet je best in op opleiding (inwerking, vorming, opleiding, coaching) van de mensen die je al in huis hebt. Stel sowieso iemand in je organisatie of project verantwoordelijk om dit alles goed op te volgen en verbinding te houden met het crisisteam.

Medische kennis en materiaal

Een goede basiskennis over hygiëne is zeker nuttig wanneer men een pandemie te lijf moet gaan. Investeer dus zeker ook in opleidingen hierover. Bekijk in dit kader zeker ook ‘basismaatregelen hygiëne (link naar bijlage))’. Zo leer je natuurlijk ook uit een pandemie, of een gezondheidscrisis. He zet onze geesten op scherp wat betreft reinheid. Verder weten we nu ook dat het geen overbodige luxe is om voldoende materiaal aan te leggen. Houd rekening met een procedure over de aanleg, de bestellingen en welke connecties je daarbij kan gebruiken.

Goede contacten vangen afwezigheid eigen medische dienst op

De – voor de pandemie – opgebouwde contacten in de lokale medische wereld rond je (met huisartsen/ziekenhuizen/ELZ/coördinerend arts (voor personeel arbeidsarts)), lonen nu. Ben je als residentiële voorziening nu groot of klein, het hebben van een eigen medische dienst is altijd een luxe. Lang niet alle organisaties hebben al die kennis in huis en moeten bij een gezondheidscrisis vaak van nul beginnen. Daarom is het zo belangrijk om voorafgaand aan een crisis al te investeren in medische kennis en in goede contacten. Zo moet je niet van nul beginnen en verwerf je tijdens de crisis sneller de juiste en noodzakelijke kennis om de crisis te beheersen.

Aandachtspunten bij het hebben van een eigen medische dienst  

  • Belang van multidisciplinariteit binnen de dienst
  • Hou voortdurend aandacht voor de balans met het psychosociale, het evenwicht tussen veiligheid en welzijn. Pas dus op voor restrictief zijn v medische dienst. Wees niet strenger dan nodig!
  • Betrek een arts en zet samen met de arts de lijnen uit!
  • Maak dat de arts ook de samenleef-omgeving van je bewoners kent !

Wie betaalt de pandemie?

Uiteraard is er een kostprijs voor het beheren van een pandemie. De hamvraag die zich stelt: Moeten we die kosten als organisatie of project volledig zelf dragen, of verhalen we ze (gedeeltelijk) op onze cliënten of bewoners? Alleszins is het belangrijk om van bij het begin de extra kosten en eventuele mindere inkomsten omwille van de pandemie in kaart te brengen. Bekijk in het kader van de mindere inkomsten ook de bestaande facturatie opnieuw en pas die aan indien nodig. Bekijk aan de andere kant ook zeker de mogelijkheden om subsidies te ontvangen van de federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid.

Wanneer residentïele bewoners tijdens een lockdown-situatie plots kiezen voor thuisverblijf, moet de organisatie deze kosten dan terugbetalen aan de cliënt die tijdelijk niet meer bij hen verblijft? Wat is uw mening?

Auteur

Sofie Stoop

Sofie Stoop

coördinator Kwaito, projectcoördinator Pigas
info@pigas.be