Toch ‘nabijheid’ creëren voor de medewerkers

De levenskwaliteit en het recht op hulp van mensen staat onder druk tijdens een pandemie. Mensen geraken overwerkt, vallen uit wegens burn-out, kampen met gevoelens van angst of eenzaamheid. Een pandemie verhoogt ontegensprekelijk het stressniveau van (vele) medewerkers. Het is daarom zeer belangrijk om tenminste te streven naar meer welzijn, en nabijheid van anderen. Hoe dan?

Tips

  • Stel in eerste instantie een ‘verantwoordelijke welzijn’ aan die zijn focus hierop houdt. Zorg dus dat elke medewerker iemand heeft bij wie ze bezorgdheden kunnen uiten en vragen kunnen stellen (diensthoofd of HR of vertrouwenspersoon).
  • Belangrijk is dat de ‘verantwoordelijke welzijn’ zelf initiatief neemt om medewerkers te bevragen naar hun mentale welzijn. Dat hij of zij zelf actief polst naar het welbevinden van deze medewerkers. Je mag er dus niet van uitgaan dat medewerkers die het lastig hebben dit altijd zelf zullen aangeven.
  • Vergeet de telewerkers niet en zet ook hier in op online-hulp.
  • Zoek informatie over zelfzorg voor werknemers en stel deze ter beschikking van werknemers
  • Leg contacten met CAW’s/externe arbeidsgeneeskundige diensten en bekijk of het mogelijk is om teams te laten ondersteunen indien de stress oploopt
  • Overweeg het inzetten van zogenaamde ‘vlinders’ met ev. restbudget van de organisatie ter ondersteuning van de leidinggevenden
  • Denk aan het inzetten van psychologische ondersteuning om te ventileren, te beluisteren
  • Overweeg om ziekenhuishygiënisten je medewerkers te laten informeren over de pandemie en de lopende maatregelen – zij kunnen als externen je medewerkers ook nog eens extra bevestigen in het feit dat ze goed bezig zijn, dat scheelt.
  • Werk met verkorte diensten in besmette groepen
  • Organiseer ludieke acties (voeding voorzien, pakketjes allerhande, quiz over maatregelen organiseren (kennis en waardering).

Auteur

Sofie Stoop

Sofie Stoop

coördinator Kwaito, projectcoördinator Pigas
info@pigas.be