Van infectie tot pandemie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt van een pandemie wanneer een nieuwe ziekte zijn intrede doet onder de bevolking, die ziekte mensen infecteert en zware klachten veroorzaakt, en zich makkelijk verspreidt onder de bevolking.

Ziekte

De opkomst van een nieuwe ziekte heeft altijd weerslag op onze fysieke gezondheid maar ook op de gezondheidszorg in het algemeen. Aangezien iedereen toegang heeft tot de gezondheidszorg – gezondheidszorg is immers een grondwettelijk beschermd recht – is het rechthouden van de gezondheidszorg altijd een grote uitdaging wanneer veel mensen op hetzelfde ogenblik ziek worden.

Infectie

De ziekte wordt veroorzaakt door een infectie of een besmetting met micro-organismen, een virus of bacterie, een schimmel, … .. Via contact, druppels, lucht of stoelgang kan de besmetting van mens op mens worden overgedragen. Doorheen je leven bouw je weerstand op tegen infecties. Als baby via de placenta en moedermelk, later als kind en volwassene door de infecties zelf door te maken. De infectie maakt niet noodzakelijk iedereen (even) ziek.

Verspreiding

Als de infectieziekte zich over verschillende continenten in de hele wereld verspreidt, spreekt men van een pandemie. Via (speeksel)druppels of lucht (aerosolen) heeft de verspreiding van micro-organismen, virus, bacterie of schimmel, en dus de ziekte, de grootste kans om zich te ontwikkelen tot een pandemie. Zo gebeurt het ook bij het corona-virus.

Auteur

Sofie Stoop

Sofie Stoop

coördinator Kwaito, projectcoördinator Pigas
info@pigas.be