Voortdurend bouwen aan (lokale) verbindingen

Zowel verbinden met de eerstelijnszones (ELZ) als verbinden over sectoren heen: een investering die je als organisatie eigenlijk voortdurend moet maken. Tijdens een pandemie valt op hoe die inspanningen lonen.

Goede contacten met ELZ

Als organisator van een cohousingproject zijn de lokale verbindingen, jouw contacten met de eerstelijnszones het meest doorslaggevend in het beslissingsproces van je werking. Mits goed uitgebouwde contacten tussen jouw ‘project’ en de ELZ kan je snel jouw input en/of feedback doorgeven. Hou rekening met regionale richtlijnen van eerstelijnszorg wat betreft schakeling naar een andere situatie of fase in de pandemie. Vanuit de ELZ komen dikwijls ook de bevragingen omtrent nood aan vorming en training voor je medewerkers.

Het investeren in contacten met eerstelijnszone, geïntegreerde zorg (eerstelijns, tweedelijns, ziekenhuizen), en medische entourage rendeert wanneer men midden in een gezondheidscrisis zit. “In de voorbije jaren hebben wij contacten gelegd met het ziekenhuis Jan Yperman en dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst. In de coronacrisis kunnen wij nu rekenen op een goede communicatie tussen het ziekenhuis en De Lovie vzw, een vlotte samenwerking met het labo voor testing, het ter beschikking stellen van infrastructuur voor een Cohortafdeling” (Kathleen De Wandel, verantwoordelijke medische zorg, De Lovie vzw)

Investeer in lokale verbindingen over sectoren

Bovendien brengen je goede contacten met de eerstelijnszones je ook in contact met collega’s in de buurt, ook uit andere sectoren. Zij zullen ook een ander licht werpen op je beslissingsproces. Zo kan je ook op hen gaan rekenen voor ondersteuning van je cliënten, voor advies en inspiratie. Ga dus nog een stap verder en verbind je als organisatie ook met lokale collega-organisaties in de zorg, partners, overheden in de buurt, en bundel die kennis met oog op ondersteuning van je cliënten. De lokale verankering die je opbouwt, maakt dat men op lokaal bestuursniveau voldoende op de hoogte is van de activiteiten van jouw organisatie en de noden van jouw cliënten. Tijdens een pandemie rendeert dat want als lokaal bestuur zal men wellicht meer rekening houden daarmee in de uitrol van lokale maatregelen.

Auteur

Sofie Stoop

Sofie Stoop

coördinator Kwaito, projectcoördinator Pigas
info@pigas.be