Samen wonen maar individueel perspectief

Samenwonen doe je niet per se vanuit dezelfde noden of behoeftes als je medebewoners. Elke bewoner heeft immers individuele, unieke noden. In die zin is afwijken van de regels soms toegestaan en aangewezen. Maak ruimte en tijd voor maatwerk!

Samenwonen maar individueel perspectief
Copyrights Vesta vzw

Algemene omgangregels bestaan niet

Wanneer het over een collectieve woonsituatie gaat, is het mogelijk dat er algemene regels gelden voor het gebruik van de woning. Maar wat de bewoners zelf betreft, bestaan er wel eens misverstanden. Samenwonen doe je niet per se vanuit dezelfde noden of behoeftes. Er zijn geen algemene omgangsregels die je vertellen hoe je met alle bewoners moet omgaan. Elke bewoner heeft individueel aangepaste noden.

Elke bewoner is uniek, ook in crisistijd

De bewoners zijn immers altijd personen met eigen voorkeuren en behoeftes. Als zorgverlener bekijk je per levensdomein of thema wat elke individuele bewoner nodig heeft om een zo kwaliteitsvol mogelijk leven te leven. Dat doe je altijd, maar zeker ook in een crisissituatie. Je bekijkt vanuit een individueel perspectief welk effect de regels op elke bewoner afzonderlijk hebben, en welke specifieke ondersteuning hij daarbij nodig heeft.

Gebruik een klankbord

In die zin is het toegestaan en aangewezen om soms af te wijken van de (algemene) regels en te werken op maat van de bewoner. Heeft je organisatie bestuurders of een vertegenwoordiging van je bewoners? Gebruik hen dan als klankbord. Schakel hen in en bespreek op welke manier zij een rol willen en kunnen opnemen (vb. mee uitwerken, advies geven, geïnformeerd worden…) in het aanpassen van de regels op maat.

Auteur

Inge Willem

ortho-agoge Vesta vzw
Inge.Willem@vestavzw.be