Bijdrages

Hoe waardensturing je als organisatie beter wapent tegen een pandemie

Wetenschappers maken twijfel altijd tot hun bondgenoot. Een houding die ons ook in ons werk in de zorg, en zeker bij een pandemie, van pas kan komen. Kunnen omgaan met...

Voortdurend bouwen aan (lokale) verbindingen

Zowel verbinden met de eerstelijnszones (ELZ) als verbinden over sectoren heen: een investering die je als organisatie eigenlijk voortdurend moet maken. Tijdens een pandemie valt op hoe die inspanningen lonen.

Tips voor uitwerken kader telewerk

Zij die (tijdelijk) zonder job dreigen te vallen, moeten kunnen rekenen op een duidelijk tewerkstellingskader. Aangezien de overheid tijdens een pandemie vaak...

Personeelstekort en – overschot omzeilen

Uitzonderlijke tijden van stress vragen uitzonderlijke competenties, niet in het minst van personeel in de zorgsector. Flexibel kunnen reageren op acute wijzigingen in...

Aandachtspunten in het interne beslissingsproces

Voor jouw organisatie zijn de lokale verbindingen, jouw contacten met de eerstelijnszones, wellicht het meest doorslaggevend in het externe beslissingsproces van...

Hoe personeelsoverschot vermijden?

In een kleine woonsetting, waar permanente permanentie van de medewerkers vereist is, zal men eerder te kampen hebben met een personeelstekort. Maar...

crisisteam dringt zicht op

Hoe je bewoners zo betrokken mogelijk houden?

Welke maatregelen je in je woonhuis ook toepast, het betrekken van je bewoners is de gouden regel. Maar hoe dan, en waarmee hou je rekening? Een aantal tips.

Een crisisteam dringt zich op

Wanneer een crisis zich aandient, belangt dat iedereen van de organisatie aan. Verschillende diensten of mensen van je organisatie en daarbuiten zijn betrokken, ...

duidelijke communicatie

Duidelijke communicatie en eenheid van commando

Adviezen over de aanpak van de pandemie komen tot stand op basis van verschillende interdisciplinaire inzichten in het crisisteam.

Cohorte als allerlaatste keuze

Cohorte als allerlaatste keuze

De idee om besmette mensen af te zonderen, om verdere besmetting naar anderen te voorkomen, is
gangbaar tijdens een pandemie. Maar biedt de infrastructuur van je woonhuis überhaupt die mogelijkheid?
Is dit een haalbare keuze en wil je dit je bewoners aandoen?

Bijs vzw

Hoe verloopt het beslissingsproces bij een ouderproject: een blik achter de schermen bij Bijs vzw

Vzw Bijs is een ouderproject met samenwerkingen met verschillende zorgpartners, waaronder ook Vesta vzw. In Bijs vzw ligt de regie van de zorg bij de oudergroep. Twee verkozen ouders van inwonende kinderen en een teamcoach van de woonbegeleiders – een medewerker van vzw Vesta - vormen samen het dagelijks bestuur. Hoe nemen zij beslissingen tijdens een pandemie?

pandemie kans

Pandemie als een kans

Afgaand op het huidige crisisbeleid merken we dat een eerder enge definitie van gezondheid gangbaar is. Dat minder aandacht naar psychische, sociale en zingevingsbeleving gaat. En dat kwetsbare mensen een beetje over het hoofd worden gezien in de strijd tegen de pandemie. Het voorkomen van contact primeert boven alles. Laat de pandemie daarom een aanzet zijn om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te herbekijken.

Veiligheid en menselijkheid kunnen samengaan

Om de gezondheidszorg niet te overrompelen moeten we vermijden om ziek te worden, en dus beschermingsmaatregelen strikt naleven. Keerzijde is dat de levenskwaliteit en het recht