Personeelstekort en – overschot omzeilen

Uitzonderlijke tijden van stress vragen uitzonderlijke competenties, niet in het minst van personeel in de zorgsector. Flexibel kunnen reageren op acute wijzigingen in vertrouwde situaties is in de huidige arbeidsmarkt, en zeker ten tijde van een pandemie, zeer mooi meegenomen. Medewerkers die wendbaar zijn en open staan voor bijscholing zijn een grote troef wil men personeelstekort en -overschot vermijden.

Inzetten op wendbaarheid als competentie

Medewerkers krijgen – indien hun job dreigt stil te vallen – ineens andere opdrachten en verantwoordelijkheden. Sommige dienstverlening binnen je ‘huis’ wordt stopgezet, andere wordt dan weer geïntensifieerd of bijkomend opgezet, gezien de noodtoestand. Wendbaar zijn blijkt dan bijzonder nuttig. Een proactief advies zou daarom kunnen zijn om bij de aanwerving van nieuw personeel – met een volgende pandemie in het achterhoofd – nu al in te zetten op het binnenhalen van die competentie. Met wendbare profielen in huis kom je al een eind ver om eventuele personeelstekorten of overschotten te anticiperen.

Opleiden opleiden opleiden!

chaarste op de arbeidsmarkt van zorgprofielen in combinatie met de veeleisendheid van de aard van de job maakt dat je als organisatie vaak geen al te hoge eisen kan stellen bij nieuwe aanwervingen. Omdat er dikwijls in tijden van crisis ook niet meteen middelen over zijn voor nieuwe aanwervingen, zet je best in op opleiding: inwerking, vorming, opleiding, coaching van de mensen die je al in huis hebt. Stel sowieso iemand in je organisatie of project verantwoordelijk om dit alles goed op te volgen.

Meer info over basisopleidingen

Meer info over basisopleidingen

  • Basisopleidingen
  • instructiefilmpjes en instructiekaarten
  • Opleiding handhygiëne
  • Opleiding poetsen van een kamer, poetsen versus ontsmetten
  • Infectiepreventie – arbeidshygiëne
  • EHBO, evacuatie, brand
  • Hygiënische maatregelen ter preventie van Covid-19 in thuiszorg, gehandicapten- en ouderenzorg – Overview (howest.be) en Covid 19 e-
  • courses | Howest
  • Check ook Idewe of liantis (of andere externe diensten) en hun relevante opleidingen rond hygiëne die ook ‘incompany’ worden aangeboden.

Auteur

Sofie Stoop

Sofie Stoop

coördinator Kwaito, projectcoördinator Pigas
info@pigas.be