Opleiden op maat

In het algemeen is (levenslang) opleiden een must wil je meer kans maken om je – indien je huidige job bedreigd wordt – snel te wenden naar een andere uitdaging, binnenshuis of binnen een andere sector. Anderzijds zijn er ook heel specifieke opleidingen die je best volgt om de pandemie beter aan te kunnen. Die opleidingen zullen verschillende vormen aannemen, volgens het opleidingsniveau van de medewerker, maar ook naargelang de fase van de pandemie.

Fase 0: Geen pandemie: basisopleidingen

Welke basisopleidingen zijn nodig? Deze opleidingen zijn zeer verschillend naargelang het type cohousing en of er al dan niet bewoners verzorgd moeten worden. Bekijk de noden naargelang de verschillende functies van de medemerker, en stem het gebruik van taal af op het opleidingsniveau. Visualiseer de instructies zo mogelijk op de werkvloer. Bekijk in dit kader zeker ook deze opleiding mbt basis hygiëne maatregelen.

Fase 1: Start pandemie: specifieke opleidingen

In deze fase is het belangrijk om te starten met een opleidingsprogramma voor pandemie. Herneem hier vooreerst gerust nog eens de informatie omtrent de risico’s en hoe ze te beperken. Volledige informatie stelt werknemers immers vaak gerust. Spreek met de opleiders ook af met welke regelmaat deze opleidingen herhaald moeten worden. Uiteraard is het ook hier belangrijk de taal van de werknemer te spreken. Wellicht heb je geen aparte opleidingsdienst in je cohouse, stel toch sowieso iemand verantwoordelijk om dit op te volgen. Maak ook een onderscheid tussen opleidingen voor begeleiders en logistieke medewerkers.

Opleidingen voor begeleiders in cohousingprojecten

  • Kies pilootpersonen in elk team en train hen intensief! Werk met trainingskoffers die deze pilootpersonen kunnen meenemen naar hun team om op hun beurt met de andere teamleden te trainen. Deze training moet dermate zijn dat de begeleiders bij een uitbraak alle nodige info hebben, van afspraken ivm isolatie tem het gebruik van de juiste materialen
  • Indien er niet permanent poetspersoneel aanwezig is in een co-housingproject, bekijk welke dagelijkse extra hygiënische maatregelen genomen moeten worden (bv. ontsmetten toiletten, deurklinken, trapleuningen, tafels,…) en geef hierover de nodige info door aan de begeleiding (product, regelmaat,…). Bekijk ook deze sectorspecifieke filmpjes.

Opleidingen voor logistiek personeel (poetspersoneel, chauffeurs,…)

  • Betrek deze personeelsgroep onmiddellijk in het opleidingstraject. Geef elk personeelslid een concrete opleiding gericht op zijn/haar job.
  • Bekijk of het nodig is om naast de opleiding ook visuele instructies te geven (instructiekaarten – link) en voorzie voldoende praktische opleiding met herhaling zo vaak als nodig.

Fase 2: Uitbraak in het cohousingproject

Overloop met het team van het ‘besmette’ huis of iedereen de nodige opleiding heeft gehad. Indien dit niet zo is, organiseer deze opleiding onmiddellijk en voorzie herhaling voor de anderen.
Bekijk naargelang de situatie of er nog hiaten zijn in de opleiding.

Auteur

Sofie Stoop

Sofie Stoop

coördinator Kwaito, projectcoördinator Pigas
info@pigas.be