Hoe medewerkers beschermen tegen zichzelf?

Medewerkers zijn cruciaal om de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening in cohousing te verzekeren. Ze bieden maatwerk, zorg afgestemd op de unieke persoon en zijn omgeving. Tussen bewoner en begeleider ontstaat een band die je niet zomaar vervangt. Uitval is dus ten alle tijde te vermijden. Hoe kan je je medewerkers extra behoeden voor een uitval, of meer nog, ze tegen zichzelf beschermen?

‘Permanente permanentie’

Terwijl er bij een sluiting van een dagcentrum (wegens lockdown vb.) of inperking van begeleid werken een personeelsoverschot is, dreigt er in samenwoonsettings doorgaans een personeelstekort, zowel in begeleiding, als in logistiek. De zorg en de dienstverlening van de medewerkers is immers constant vereist, in veel woonsettings is er 24/7 permanentie nodig. Wanneer een persoon uitvalt, kan die niet in een vingerknip vervangen worden, en de zorg voor de bewoner kan niet even ‘on hold’ gezet worden. De dreiging van een personeelstekort is hier nog veel pertinenter. Als je organisatie verschillende diensten aanbiedt, kan je mogelijks nog met personeel schuiven binnen je verschillende types van werkingen, maar binnen een cohousingproject is er al snel een acuut tekort aan mensen, net omwille van de permanente permanentie.

Juiste evenwicht creativiteit en engagement enerzijds en veiligheid anderzijds

De overgave van de medewerkers om de bewoners permanent bij te staan, is groot. Maar ook zij kunnen besmet geraken en ziek uitvallen. Bovendien is angst voor de – dikwijls nog onvoldoende gekende pandemie – ook een zeer bepalende factor in het uitvallen van medewerkers en het dreigend tekort in personeelsbezetting. De geldende quarantainemaatregelen in geval van ziekte bij huisgenoten en de hoogrisicocontacten, eigen aan de zorg voor hun bewoners, maakt het personeelstekort in woonsettings nog acuter.

Om besmetting tegen te gaan, is het immers aangewezen het personeel niet te laten circuleren tussen ev. verschillende woonhuizen. Bij besmetting in een woonhuis waar een klein begeleidersteam is, zullen de nog werkende collega’s verschillende diensten per dag moeten werken om de continuïteit te waarborgen – wanneer enkelen zijn uitgevallen wegens ziekte. Het advies om personeel niet te laten circuleren tussen verschillende woonhuizen, zal door overmacht dus niet altijd gevolgd kunnen worden, of er moet zeer creatief mee omgegaan worden. Soms is het nodig om hen tegen zichzelf te beschermen, bewijst volgende quote van een diensthoofd van een leefgroep van vzw

Oostrem: “Desnoods blijven we slapen.” Stel dus iemand verantwoordelijk die het juiste evenwicht tussen creativiteit en engagement enerzijds en veiligheid anderzijds in het oog houdt.

Klankbord

Het is vooral ook belangrijk dat iemand overkoepelend waakt over het feit dat prioritaire taken en verantwoordelijkheden in de organisatie opgenomen worden en dat alle medewerkers zinvol werk hebben, rekening houdend met de prioriteiten binnen je organisatie. Denk na over het installeren van een klankbord, intern of extern. Het kan gaan om het crisisteam, dan wel een individuele persoon.

Rust en reflectie

Ook al zitten de zorgverleners tijdens een pandemie voortdurend in een rush, het is belangrijk, en het loont, om af en toe eens een moment van rust en reflectie in te bouwen tijdens een pandemie. Op bepaalde momenten samen stil staan en kijken naar wat er gebeurd is, kan zorgen voor enige ontlading en energie voor de toekomst. Waarom trek je er met een team niet eens een dagje samen op uit?

Auteur

Kristien Tijsen

Kristien Tijsen

Directeur ondersteunende diensten Oostrem
kristien.tijsen@oostrem.be