Bijdrages

Aangepaste en coherente regelgeving noodzakelijk voor netwerk

Wanneer de regelgeving voor vb enerzijds ouders en anderzijds kinderen van bewoners verschilt is dat voor het netwerk heel verwarrend. Dat moet anders.

Samenwonen maar individueel perspectief

Samen wonen maar individueel perspectief

Samenwonen doe je niet per se vanuit dezelfde noden of behoeftes als je medebewoners. Elke bewoner heeft immers individuele, unieke noden. In die zin is afwijken van de regels soms toegestaan en aangewezen. Maak ruimte en tijd voor maatwerk!

Vergeet de thuisblijvers niet

Sommige bewoners die doorgaans verblijven in hun woonhuis, kunnen er eventueel voor kiezen om tijdens een ‘lockdown’-situatie niet in hun leefgroep te blijven maar (tijdelijk) terug naar de thuissituatie (meestal ouderlijke woning) te gaan. Hoewel ze dan niet meer fysiek aanwezig zijn in het woonhuis, is het van belang hen blijvend te betrekken bij alles wat je doet.

Wat is een getrapt systeem?

Gezien de bedenkingen bij cohorte lijkt een getrapt systeem beter. Een getrapt systeem veronderstelt maatwerk maar staat dan ook in verhouding tot ...

Hoe je bewoners zo betrokken mogelijk houden?

Welke maatregelen je in je woonhuis ook toepast, het betrekken van je bewoners is de gouden regel. Maar hoe dan, en waarmee hou je rekening? Een aantal tips.

crisisteam dringt zicht op

Hoe je bewoners zo betrokken mogelijk houden?

Welke maatregelen je in je woonhuis ook toepast, het betrekken van je bewoners is de gouden regel. Maar hoe dan, en waarmee hou je rekening? Een aantal tips.

Cohorte als allerlaatste keuze

Cohorte als allerlaatste keuze

De idee om besmette mensen af te zonderen, om verdere besmetting naar anderen te voorkomen, is
gangbaar tijdens een pandemie. Maar biedt de infrastructuur van je woonhuis überhaupt die mogelijkheid?
Is dit een haalbare keuze en wil je dit je bewoners aandoen?

pandemie kans

Pandemie als een kans

Afgaand op het huidige crisisbeleid merken we dat een eerder enge definitie van gezondheid gangbaar is. Dat minder aandacht naar psychische, sociale en zingevingsbeleving gaat. En dat kwetsbare mensen een beetje over het hoofd worden gezien in de strijd tegen de pandemie. Het voorkomen van contact primeert boven alles. Laat de pandemie daarom een aanzet zijn om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te herbekijken.

Veiligheid en menselijkheid kunnen samengaan

Om de gezondheidszorg niet te overrompelen moeten we vermijden om ziek te worden, en dus beschermingsmaatregelen strikt naleven. Keerzijde is dat de levenskwaliteit en het recht