Erken de rol van ervaringsdeskundigen en mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen ingeschakeld worden als inwonende helpers voor eigen maar ook andere zorgbehoevenden. Wanneer professionele hulp wegvalt of niet beschikbaar is, komen zij zwaar onder druk te staan. Wees niet blind voor hun bestaan en meerwaarde. Geef hen de nodige erkenning en ondersteuning, die de positie van ‘surrogaat-helper’ overstijgt.

Ook mantelzorgers betrekken in communicatie vanuit de organisatie

Ook mantelzorgers zitten met heel veel vragen en maken zich zorgen over hun kind, brus, of ouder in cohousing. Zij hebben vaak een gevoel van machteloosheid tav alles wat boven hun hoofd beslist wordt. Vermijd dit door ook met hen de lijnen open te houden. Wie verzorgt de communicatie met ouders vanuit de voorziening of vanuit het woonhuis? Wie is hun klankbord wanneer ze weken hun kind niet kunnen knuffelen? Hoe neem je hen mee in de opgelegde afspraken? Een vaak vergeten groep zijn ze. Nochtans, hun mentale gezondheid is van grote invloed en cruciaal voor het welzijn van ‘hun’ bewoners in cohousing.

Herdefiniëren grenzen tussen professionals en mantelzorgers

Bovendien zijn de verschillen tussen wat een mantelzorger en een ‘professional’ mag ten tijde van een pandemie soms bijzonder groot. Zo wandelen stagiairs vb. – die ook naar huis gaan en terugkomen in het woonhuis – soms met bewoners rond terwijl een mantelzorger dat niet mag. Een herdefiniëring van wat professionals en mantelzorgers mogen en niet mogen lijkt op z’n plaats.

Auteur

Sofie Stoop

Sofie Stoop

coördinator Kwaito, projectcoördinator Pigas
info@pigas.be