Hoe personeelsoverschot vermijden?

In een kleine woonsetting, waar permanente permanentie van de medewerkers vereist is, zal men eerder te kampen hebben met een personeelstekort. Maar de bewoners van het woonhuis gaan overdag soms naar een dagcentrum of krijgen thuis bijstand van een begeleid werker. Daar dreigt wegens een lockdown-situatie wel vaak een (tijdelijk) personeelsoverschot. Wat dan?

Maatwerk

Bepaalde maatregelen, opgelegd door de overheid, kunnen er voor zorgen dat werknemers in bepaalde functies minder werk hebben. Denk maar aan jobcoaches begeleid werken, begeleiders dagcentrum, begeleiders horecaproject, poetspersoneel, chauffeurs…. Bij deze groep moet men mogelijkheden tot inzetbaarheid zeer gedifferentieerd, persoon per persoon, bekijken. Het ev. wijzigende takenpakket van de medewerker bespreek je best ook met een ev. coachende leidinggevende. Een agogische coach kan helpen bij agogische verdieping nemen.

Wat kan je doen om ‘technisch werklozen’ toch in te zetten?

We gaan ervan uit dat medewerkers die hun eigen verantwoordelijkheden niet kunnen verderzetten zich toch heel zinvol kunnen inzetten in een woonproject. Enkele voorbeelden hier zijn:

 • Rechtstreekse ondersteuning bij cliënten (op eigen dienst of op andere dienst)
 • Achterstallig administratief werk inhalen
 • Kwalitatieve toekomstige ondersteuning voorbereiden (uitwerken van visualisaties, agogische vorming, …),
 • Praktisch logistieke taken binnen de eigen dienst, of binnen de ruimere setting
  • Toewijzen aan een ander team heeft de voorkeur, ook voor logistieke functies
  • Gelijkaardige job in een andere organisatie?
  • Invoeren van tijdelijke werkloosheid. Dit kan, maar voor VZA betekent dat dan wel subsidie-verlies. Bekijk dus steeds welke financiële impact dit heeft en hou rekening met het regelgevend kader.
  • Als je als technisch/tijdelijke werkloze staat ingeschreven, mag je niet als vrijwilliger aan de slag in eigen organisatie
 • Opnemen van recup-dagen 
 • Opnemen verlof indien geen andere mogelijkheden
 • Eventueel b>thuiswerk (vb. administratieve taken)

Auteur

Sofie Stoop

Sofie Stoop

coördinator Kwaito, projectcoördinator Pigas
info@pigas.be