Veilig werken op de cohorteafdeling

Cohortewerking zoveel als mogelijk vermijden, blijft de boodschap. Het heeft immers een grote impact op het welzijn, niet alleen van de bewoners maar ook van de medewerkers. Moet het toch, wees hier dan extra alert m.b.t. het nemen van voldoende beschermings- en veiligheidsmaatregelen. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om het vertrouwen van de medewerkers te behouden. Welke maatregelen kan je nog nemen om je als professional meer op je gemak te voelen?

 • Strategische stock van basismateriaal
 • Bekijk welke basismaterialen nodig zijn volgens de verschillende fases van de pandemie en houd deze voorraad up to date. 
 • Zorg voor een strategische stock van beschermingsmaterialen (chirurgische mondmasker, FFP2 mondmaskers, (herbruikbare) schorten, wegwerphandschoenen, gelaatsschermen, handalcohol, desinfectiemiddelen). 
 • Hou contact met leveranciers voor aanvulling voorraden. Voorzie onmiddellijk inzetbare boxen die ofwel ter plaatse aanwezig zijn ofwel heel snel ter plaatse kunnen gebracht worden. 
 • Informeer alle medewerkers in elke fase over welke veiligheidsmaatregelen gelden en motiveer dit voldoende. 
 • Zorg voor duidelijke stappenplannen, situatie/context-afhankelijk, die gekend en toegankelijk zijn.
 • Communiceer op maat van medeweker (poetshulp, begeleider, coördinator, agoog, etc); Bepaal het niveau van voorzorgsmaatregelen en pas aan i.f.v. externe en/of interne factoren.
 • Start met duidelijk uitgewerkte algemene voorzorgsmaatregelen, deze zijn overal en voor iedereen van toepassing. Link deze zo goed mogelijk aan breder geldende richtlijnen om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren.
 • Aansluitend zijn er specifieke en bijkomende maatregelen in functie van bepaalde situaties die zich kunnen voordoen in verschillende contexten. Verduidelijk deze maatregelen in overzichtelijke instructie(kaarten).
 • Zorg voor een sterke visuele aanwezigheid van de maatregelen. Afficheer deze voor medewerkers, cliënten, netwerken, externen.
 • Als er een CPBW (Comité voor Preventie & Bescherming op het Werk) is, gebruik hen! Voorzie frequente afstemming en overleg en werk samen naar gemeenschappelijk doel (pandemie). Geen CPBW? Informeer duidelijk je medewerkers en betrek hen bij het opstellen van de veiligheidsmaatregelen.
 • Bij gebrek aan interne expertise inzake preventie betrek je externe dienst (vb arbeidsarts). Werkvloerbegeleiding werkt het best.

Werkprocedures (voor externen) moeten ook uitgewerkt worden. Wie mag een woning betreden, onder welke omstandigheden, … (van toepassing voor oa onderhoud/herstelling). Bepaal vooraf de procedures en breng alle betrokken partijen hiervan op de hoogte.

Belangrijk

 • Duid de organisatie/leidinggevende werknemers aan die op de cohorte-afdeling zullen werken? Of laat je werknemers zich vrijwillig aanbieden? Als er onvoldoende vrijwilligers zijn, bekijk dan welke stappen   je neemt.  (nog ns checken welke dan)
 • Personeelsleden die al besmet zijn zullen minder angst hebben om besmet te worden en kunnen mogelijke kandidaten zijn. Indien zij weinig symptomen hebben, kunnen zij eventueel ingeschakeld worden op een cohorte-afdeling 
 • Zorg ervoor dat elke noodzakelijke functie vertegenwoordigd is in dit cohorte-team (van begeleider tot logistieke ondersteuning.) 
 • Hou goed in de gaten dat de teams die vrijwilligers afstaan voor de cohorte-afdeling nog voldoende bezet zijn. Een cohorte-afdeling mag niet de personeelsbezetting in een andere werking in het gedrang brengen.  

Auteur

Bram Goemaere

Bram Goemaere

preventiecoach, groep ubuntu
bram.goemaere@groepubuntu.be